24 september 2013. Exporteurs in de bloemen- en plantensector die werkzaam zijn voor retailers en tuincentra hebben veel te maken met termijn acties.  Het verzamelen van klantspecifiek aanbod voor het invullen van deze acties kan een tijdrovende klus zijn. Veelal gaat er een email uit naar een groep kwekers en worden de reacties hierop verzameld en bij elkaar geknipt-en-plakt.  FloraXchange biedt nu een oplossing voor deze arbeidsintensieve activiteit door het implementeren van een nieuwe initiatief: ‘de aanvraag’. 

De aanvraag
Met de aanvraagmodule kan een exporteur op een efficiënte manier een specifieke vraag uitzetten onder zijn kwekers. Hierdoor is het voor exporteurs een stuk eenvoudiger om aan specifiek aanbod te komen. Ook voor de kweker biedt deze nieuwe module voordelen aangezien ze hun specifiek termijnaanbod, naast daghandel, nu ook aan kunnen bieden op één centrale plek.  FloraXchange heeft als doelstelling om de communicatie tussen mensen en systemen binnen de sector te verbeteren. De invoering van deze module past heel goed binnen deze gedachte omdat de koper de kweker vraagt om mee te denken over de invulling van de actie.

E. den Dekker
Twee weken geleden is FloraXchange in samenwerking met E. den Dekker gestart met de pilot van ‘de aanvraag’.  Marco de Ruijter van E. den Dekker is razend enthousiast over de module. ‘Vorige week  hebben we onze eerste aanvraag uitgezet onder onze kwekers en binnen een paar uur hadden we al ruim 60 reacties terwijl de kwekers nog niet op de hoogte waren van deze nieuwe module. Tot op heden was het verzamelen van specifiek aanbod erg tijdrovend dus we zijn erg blij met deze efficiënte manier voor het verzamelen van aanbod voor specifieke acties’.

Er is bewust gekozen om de module niet aan te kondigen maar direct in de praktijk te toetsen. Op één na waren de reacties van de kwekers uitermate positief. Er zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen. Zo willen kwekers graag meer informatie over de actie en de aanvrager ontvangen. Ook zullen de aanvragen gerichter naar specifieke kwekers verstuurd worden. Deze aanpassingen zullen de komende paar weken geleidelijk worden ingevoerd.

Alle reacties van de kwekers worden direct ‘klantspecifieke aanbodsregels’. Deze regels worden middels de bestaande manieren de systemen van de exporteur ingestuurd. Dit kan o.a. middels Quote berichten maar ook middels de steeds populairder wordende VMP koppeling. De aanvraag module ligt hierdoor in het verlengde van bestaande systemen en werkwijzen.

FloraXchange
FloraXchange is een online communicatieplatform dat kwekers ondersteunt in het verspreiden van het specifieke aanbod. Kwekers houden op FloraXchange hun assortiment bij en van daaruit wordt het specifieke aanbod kenbaar gemaakt aan de kopers waarmee hij is gekoppeld. De koper wordt zo continu op de hoogte gehouden van de catalogus en aanbodsgerelateerde zaken van de kweker. Meer informatie over FloraXchange vindt u op: www.floraxchange.nl