Termijnprijzen

De wens om termijnprijzen bij kopers wordt met de dag groter. Bijna dagelijks krijgen we hier vragen over. Veel kopers binnen FloraXchange gaan zelf op zoek gaan naar de meest ideale methode. Bestaande oplossingen zoals ‘de Aanvraag’, het gebruik van ‘klantgroepen’ of het oprekken van de weeklijstprijs worden vaak gebruikt om de klanten van de kopers toch van een prijs te voorzien die verder in de toekomst ligt. Dit leidt tot frustratie bij kwekers die weer opgescheept worden met veel dubbel werk. Tijd voor een goede oplossing dus.

Wij geloven dat de sierteelt handel uiteindelijk over moet op aftuinprijzen maar dit is op korte termijn moelijk te realiseren. Waarom vinden we dit?

Voorlopige oplossing

Om voorlopig een oplossing te bieden hebben we een nieuw onderdeel geïntroduceerd binnen FloraXchange met de naam Prijsgroepen. Prijsgroepen maakt u zelf aan. U geeft de prijsgroep een omschrijving (die alleen voor uzelf te zien is) en u koppelt de kopers eraan die in deze prijsgroep vallen. Een prijsgroep is altijd van het type ‘Afhalen’ of ‘Leveren’. Het maken van een prijsgroep is ontzettend eenvoudig.

We zien dit als een voorlopige oplossing omdat de we deze oplossing in de toekomst verder willen uitbouwen. Wat willen we in de toekomst bijbouwen?

Aanbodkalender

Ten eerste is het belangrijk dat u uw toekomstig aanbod alvast in FloraXchange zet. Dit kunt u doen door alle aanbodsregels compleet te maken. Weet u nu al dat u maart volgend jaar een bepaald soort gaat kweken, zet het alvast in uw aanbod, uw klanten krijgen hierdoor uw aanbod snel in zicht en kunnen het zo aanbieden bij hun klanten.

 

Verplicht?

Uiteraard bent u niet verplicht om met prijsgroepen te werken. Het is echter wel een aanradertje omdat de koper hiermee klantspecifieke prijzen ontvangt die u eenvoudig kan laten afwijken van de reguliere prijzen.

 

Waarom maatwerkprijzen?

Als uw aanbodskalender is ingevuld heeft u waarschijnlijk ook al uw reguliere prijzen ingevuld, vanwaar dan de behoefte aan maatwerkprijzen?

Reguliere prijzen bevatten vaak prijsstellingen in de vorm van ‘per fust kost het X’ en ‘per laag kost het Y’. Deze vorm van prijzen werkt niet bij leverprijzen aangezien de transportkosten dan in de plantprijs meegenomen moeten worden. Bij het afgeven van de fustprijs is echter niet bekend of de koper in totaal van plan is om slechts die ene fust te kopen of een volle kar met verschillende producten.

Een prijs op maat werkt. Wil de koper perseé met een geleverde prijs werken dan kan u de prijs baseren op een onderlinge afspraak over het bestelgedrag. Zodra de praktijk anders blijkt dan de onderlinge afspraak dan heeft u de mogelijkheid om de prijzen eenvoudig aan te passen.

Waarom geen klantgroepen?

Met klantgroepen kan ongeveer hetzelfde bereikt worden alleen moet u voor iedere (reguliere) aanbodsregel een volledige kopie maken om er een klantspecifieke regel van te maken. Dit leidt tot veel werk en een minder overzichtelijke eindsituatie.