Met behulp van deze koppeling kunnen exporteurs en kwekers op een eenvoudige manier het afrekenen organiseren en de administratieve afhandeling vereenvoudigen. Veel Boskoopse kwekers zijn geen lid van de veiling of zijn gastlid. Het afrekenen gebeurt om die reden veel op basis van een factuur die door de kweker wordt verstuurd. Door gebruik te maken van de combinatie FloraXchange en Ai2 kunnen exporteurs en kwekers gebruik maken van het gemak van elektronisch orderen, factureren en betalen.

FloraXchange benadrukt dat deze systematiek noodzakelijk is voor de goede afhandeling van orders tussen kwekers en kopers die geen veilingnummer hebben. Met het implementeren van dit betaalsysteem kan FloraXchange deze groep kwekers beter van dienst zijn.

De impementatie van de  Ai2 systematiek binnen FloraXchange is een technische koppeling. FloraXchange biedt Ai2 daarom als een optie aan net zoals andere betaalsystemen tot de optie kunnen behoren. FloraXchange wil zich met deze stap nog verder profileren als een onafhankelijk systeem waar alle kwekers en alle kopers welkom zijn.

FloraXchange
FloraXchange is een online communicatieplatform dat kwekers ondersteunt in het verspreiden van het aanbod. Kwekers houden op FloraXchange hun assortiment bij en van daaruit wordt het aanbod kenbaar gemaakt aan de kopers waarmee hij is gekoppeld. De koper wordt zo continu op de hoogte gehouden van de catalogus en aanbodsgerelateerde zaken van de kweker. Meer informatie over FloraXchange vindt u op: www.floraxchange.nl

Voor vragen over FloraXchange kunt u contact opnemen met Martijn van Andel (0174-642622). Met vragen over Ai2 kunt u terecht bij Rene Fransen op nummer 0297-250102.